Privacy Statement

Privacy Statement Mylock

1. Inleiding Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Wij zorgen er ook voor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving. In de privacyverklaring leggen we u uit wat we doen met de persoonsgegevens.

2. Bescherming van de privacy MyLOCK hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten i.v.m. het verzamelen en/of verwerken van uw gegevens. Bij vragen kunt u ons contacten via info@mylock.nl.

1.1. MyLOCK zal uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan waar nodig.

1.2. Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen en uw standpunt ten aanzien van het verzamelen van gegevens kunt aanpassen.

1.3. De privacyverklaring van MyLOCK is in overeenstemming met de voorwaarden van de AVG.

3. Verzamelen van gegevens

3.1 MyLOCK verzamelt persoonsgegevens, die u heeft aangeleverd. Wij verwerken uw persoonsgegevens als volgt:

  • Bij het aanvragen van een offerte
  • Bij het afsluiten van een contract
  • Bij een bezoek op de website
  • Beveiliging van uw gegevens
  • Uw rechten voor inzage
  • Verstrekken aan derden
  • In onze administratie

3.2 Bij het aanvragen van een offerte Bij het aanvragen van een offerte bij MyLOCK verzamelen uw volledige naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer. De reden dat we dit doen is om contact met u op te nemen
over de onze diensten. De gegevens worden een jaar bewaard, omdat er mensen zijn die zich eerst willen informeren en pas over een aantal maanden er gebruik van willen maken. De gegevens worden een jaar
bewaard en niet gedeeld met andere partijen.

3.3 Bij het afsluiten van een contract Bij het afsluiten van een contract met MyLOCK worden uw naam en contactgegevens verwerkt voor administratie en verbetering van onze producten. We verzamelen uw volledige naam, e-mailadres, adresgegevens. De reden dat we dit doen is om eventueel contact met u op te nemen. Tevens verzamelen we betalingsgegevens die nodig zijn om de facturen te incasseren. We bewaren
deze gegevens 7 jaar omdat MyLOCK dat wettelijk verplicht is aan de fiscus.

3.4 Bij een bezoek op de website www.mylock.nl maakt gebruik van Google Analytics om inzage te krijgen van het bezoek en gebruik van de website, en op deze manier rapportages te krijgen. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie door MyLOCK aan Google verstrekt. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken als hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dat nodig is om de dienst aan MyLOCK te kunnen aanbieden. Via de website worden in het kader van de dienst Google Analytics ook cookies geplaatst van Google. MyLOCK heeft geen invloed op wat Google met verkregen informatie doet en verwijst de bezoekers voor meer informatie hierover het beleid van Google.

3.5 Uw rechten voor inzage U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u een ons mag vragen of u deze persoonsgegevens zijn vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een
inzagenverzoek.

3.7 Vertrekken aan derden MyLOCK verstrekt uw gegevens alleen aan SaaS (clouddienst) en de boekhouder voor administratiedoeleinden. Heeft u nog vragen over deze verklaring, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens kunt u vinden op onze website, op de pagina www.mylock.nl

nl_NLDutch